Disclaimer

DISCLAIMER HYGIENE ZOETERMEER

Wanneer u ons website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. Bijvoorbeeld het type computersysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken, de pagina’s die u heeft bekeken en de gemiddelde tijd die u er doorbracht. Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren. Gebruik van uw persoonlijk informatie die naar andere websites worden verzonden.

Hygiëne Zoetermeer is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Hygiëne Zoetermeer terecht kwam via de website van een derde.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone kunnen worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming Hygiëne Zoetermeer.

Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Hygiëne Zoetermeer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

Daarnaast is Hygiëne Zoetermeer niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. De site conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten. (zie ook onze privacy-verklaring)

Hygiëne Zoetermeer
Industrieweg 55
2712 LA  ZOETERMEER
tel. 079 – 3428896
info@hygienezoetermeer.nl